ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ОТ СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

РСО“Подкрепа“ -Велико Търново имаше удоволствието да връчи грамоти за отлично социално партниране на инж. Даниел Панов кмет на Община Велико Търново и г-жа Пенка Игнатова Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново. Почетните грамоти на проф.Любомира Попова Областен управител на област Велико Търново и инж.Розалия Личева Началник на РУО Велико Търново бяха връчени лично от Председателя на С“Образование“ д-р.Юлиян Петров. Символичните награди са своеобразен модел, отразяващ перфектния социален диалог в стремежа за грижата към българския учител на територията на региона.