Всички членове на СРС Подкрепа могат да ползват следните отстъпки: