Кампания

На 11.04.17г. КТ „Подкрепа“ Съвместно със Синдикална Федерация на служителите в МВР, Национална Организация „Малки Български хора“ и с любезното съдействие на Директора на ТП на НОИ гр. Велико Търново г-жа Петя Йорданова стартира национална кампания „Да върнем човешкото в себе си“. Кампанията се обосновава в разлепянето на плакати на територията на цялата страна във всички поделения на НОИ. На плаката са изобразени хора в неравностойно положение.

Синдикатът иска да се обърне към всички хора и обществото, защото държавата не може да ни даде възпитанието, морала, ценностите и добрината в сърцата ни.

Кампанията ще продължи своята акция с разлепянето на  плакати и в ТП на НАП, Община Велико Търново и други институции на територията на региона.