НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

На 22.10.2020 г. СРС на КТ“Подкрепа“ -Велико Търново бе домакин на организираната от С“Образование“ Национална Конференция, чиято цел беше да анализира прегарянето на учителите в България преди и след пандемията. Да се ситуира нова национална политика за превенция на бърнаут ефекта върху учителската професия, беше основен акцент във важния форум.
В конференцията взеха участие инж. Димитър Манолов – Президент на КТ „Подкрепа“, д-р Юлиян Петров -Председател на С“Образование“, г-н Красимир Вълчев -Министър МОН, г-жа Деница Сачева – Министър МТСП, инж.д-р. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, проф.д-р. Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново, Дешка Мандикова – Председател на СРС „Подкрепа“ – Велико Търново, както и Директори на институции и експерти от образователната и социалната сфера в града.
Синдикат „Образование“ информира за извършени свои дейности, обсъдиха се въпроси свързани с подобряване условията на труд и справяне с хроничния стрес при трудната и изгаряща професия на учителите в страната.