ОБУЧЕНИЕ НА 50 УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ТЕМИ: „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, „ПРОМЕНИ В КТ“

На 21 октомври 2020 година се състоя обучение на 50 учители от област Велико Търново на теми: „Гражданско образование“, „Промени в КТ“. На обучението присъстваха инж. Розалия Личева – Началник на РУО Велико Търново и г-жа Ваня Григорова – икономически съветник на КТ“Подкрепа“. Всички обучаеми получиха кредит от С“Образование“.