Синдикално обучение

Скъпи братя и сестри, предоставяме на вашето внимание темите, по които ще се провеждат семинарите в нашето синдикално обучение

1. Структура на КТ „Подкрепа“. Организация и управление на синдикалната секция. Ролята на синдикалния лидер.
2. Закон за уреждане на колективните трудови спорове
3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
4. Колективно трудово договаряне.
5. Умения за водене на преговори, лидерски умения, управление на екипи.
6. Организиране на кампании

Списъкът не е окончателен и сме готови да обсъждаме предложения за теми от ваша страна, както и да комбинираме с горепосочените.