УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ФСО В ЦСМП ПРИ СРС „ПОДКРЕПА“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 30.08.2019г. в СРС“Подкрепа“ – Велико Търново се проведе учредително събрание на ФСО в ЦСМП –Велико Търново. Над шестдесет членове на центъра избраха да бъдат представлявани пред работодателя и на национално ниво от д-р Бистра Бонева-Попова. На учредителното събрание присъстваха Председателят на СРС “Подкрепа“ – Велико Търново г-жа Дешка Мандикова и Федеративният секретар на Медицинска Федерация „Подкрепа“    г-жа Красимира Димитрова.

По-късно в същия ден структурите от Регион Велико Търново, членуващи в Медицинска федерация “Подкрепа“ проведоха и своето Отчетно-изборно събрание на Професионалния медицински регионален съюз. Беше избрано ново ръководство в състав: Председател на ПМРС – д-р Бистра Бонева – Попова и секретари: Бисерка Недялкова – гр. Горна Оряховица, Галина Събева – гр.Горна Оряховица, д-р Маргарита Чекова – гр.Свищов, Галин Жеков – гр.Велико Търново, д-р Ани Ангелова – гр.Велико Търново.