1-ви Май

 

Във връзка с отбелязването на 1-ви май, СРС“Подкрепа“ –Велико Търново организира празник на синдикалните си членове и фенове, обединени от желанието да се почете Деня на международната работническа солидарност.

Празникът бе отбелязан  в местността „Ксилифор“. Гости на събитието бяха представители на  институции в града – г-н Обрешко Нечев Директор на Дирекция „Бюро по труда“-Велико Търново, г-жа Милена Димитрова Директор на ПГЕЕ“М.В.Ломоносов“ гр.Горна Оряховица и др.

Програмата за честване на международния ден на труда – 1 Май протече с  откриване, представяне на гостите и участниците, демонстрация от Спортен клуб „Етър 78“ по стрелба с лък, провеждане на състезание с участниците, след което празникът продължи с музикални ритми и танци.

Денят завърши с празнична почерпка на гостите и участниците.