X – ТА РЕДОВНА ОТЧЕТНО -ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РСО “ПОДКРЕПА“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 03 Октомври 2019г. Регионален синдикат „Образование“ – Велико Търново, проведе своята десета Редовна-отчетно изборна Конференция. Гости на форума бяха – д-р Юлиян Петров – Председател на Синдикат„Образование“, неговият заместник г-н Георги Шошев, председателят на СРС „Подкрепа“ – В. Търново – г-жа Дешка Мандикова.    Конференцията уважиха и социалните партньори – инж. Розалия Личева – началник на РУО – В. Търново, г-жа Пенка Игнатова – директор на дирекция“ Образование, младежки дейности и спорт“ към община Велико Търново, г-жа Антоанета Андреева – Председател на СБУ към КНСБ – В. Търново и директори на училища от региона.

В дух на позитивност, гостите изказаха своите благопожелания към делегатите на форума и пожелаха успешна работа на конференцията. От своя страна, Д-р Юлиян Петров благодари на г-жа Личева за чудесното партньорство и на останалите институции, които работят много добре с РСО –Велико Търново, като апелира аудиторията и всички учители да продължат да градят своят авторитет. След изказванията и след проведено гласуване, конференцията единодушно избра за Председател на РСО „Подкрепа“ – В. Търново – г-жа Силвия Отчева, а за регионални секретари – г-жа Ценка Димитрова, г-н Иван Генов, г-н Борислав Николов и г-жа Галя Атанасова.