Проведена кръгла маса

На 07.10.2016 година в гр. Велико Търново в Нова зала на Общински съвет съвместно с КНСБ, ТПП и КТ „Подкрепа“ бе организирана кръгла маса на тема: „ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ТРУД, ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ, ДОСТОЕН ИЗБОР!“

Модератор на кръглата маса бе г-жа Дешка Мандикова  – Председател на СРС „Подкрепа“ – гр. Велико Търново.

Гости на форума бяха:

Г-н Обрешко Нечев – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново

Инж. Невена Стефанова – директор  Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Велико Търново

Г-жа Диана Николаева  – регионален представител на „КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ“

Участие взеха представители на фирми, институции и синдикални членове.

Кръглата маса протече с презентация на тема: „Трудова експлоатация – предизвикателства и реални параметри“ представена от г-жа Ваня Ананиева – Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора.

Г-жа Иванина Янкова – експерт-юрист Регионален съвет КНСБ представи презентация на тема: „ Колективен трудов договор – гаранция за достоен труд“.

След което г-жа Дешка Мандикова припомни за пореден път на всички участници и гости , че работещите, хората на наемния труд имат право на:

  • Плодотворна работа в условията на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство
  • Справедливо и редовно заплащане на труда
  • Качество на работното място
  • Спазване на трудово и осигурително законодателство
  • Безопасни и здравословни условия на труд
  • Спазване на закона за защита за дискриминация във всичките и форми.

Целта на съвместната среща бе тя да е един своеобразен пункт в който да бъдат  споделени и дискутирани едни по – добри практики и начини с които да се помогне на работника да отстоява правата си, да бъде юридически подготвен за да защитава своята позиция ако се наложи.