Контакти

СРС на КТПОДКРЕПА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново – ул.“Хр.Ботев“ 2а, ет.4

тел. 062/630 – 112