Устройствени документи

Правила СРС за отпускане на средства за лечение на болен

Устав на Конфедерация на Труда „Подкрепа“

Устав на Синдикат на Административните Служители КТ „Подкрепа“

Правилник за организацията и дейността на синдикална секция на КТ „Подкрепа“

Правилник за организацията и дейността на фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“

Правилник за организацията и дейността на конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“

Правилник за организацията и дейността на регионален професионален синдикат /РПС/

Правилник за организацията и дейността на общински синдикален съюз

Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос (приета от конфедеративния съвет на КТ “Подкрепа” на 18 ноември 2003 г.)

Наредба за набиране и разходване на средстава от фонд „Синдикално обучение“ на КТ „Покрепа“

Наредба за набиране и разходване на средства от фонд „Синдикална солидарност“ на КТ „Подкрепа“

Стратегия и програма на конфедерация на труда „Подкрепа“ /2007-2011/

Резолюция №1

Резолюция №2

Резолюция №3

Резолюция №4

Резолюция №5

Резолюция №6

Резолюция №7

Резолюция №8

Резолюция №9

Резолюция №10

Резолюция №11

Резолюция №12

Резолюция №13

Резолюция №14