Приемна на СО към КТ “Подкрепа“

На 22.11.2017г. се проведе Приемна на СО към КТ “Подкрепа“. Председателят г-н Юлиян Петров обсъди със синдикалните членове и лидери на РСО проблемите и новостите в системата на образованието.