Синдикална Библиотека

ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И СЪДИЛИЩА: ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ И ПРАКТИКА


ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И СЪДИЛИЩА: ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ И ПРАКТИКА

Изтегли – ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И СЪДИЛИЩА: ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ И ПРАКТИКА

КРАТЪК НАРЪЧНИК НА ОРГАНИЗАТОРА НА СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТОРАБОТА


КРАТЪК НАРЪЧНИК НА ОРГАНИЗАТОРА НА СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТОРАБОТА

Изтегли – КРАТЪК НАРЪЧНИК НА ОРГАНИЗАТОРА НА СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТОРАБОТА

МЕМОРАНДУМ НА КТ *ПОДКРЕПА* ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ФИНАНСОВА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА ДО 2013 г.


МЕМОРАНДУМ НА КТ *ПОДКРЕПА* ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ФИНАНСОВА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА ДО 2013 г.

Изтегли – МЕМОРАНДУМ НА КТ *ПОДКРЕПА* ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ФИНАНСОВА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА ДО 2013 г.

ПЕНСИОННИ СИСТЕМИ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПЕНСИОННИ СИСТЕМИ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Изтегли – ПЕНСИОННИ СИСТЕМИ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРАВОТО НА СТАЧКА. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОТ


ПРАВОТО НА СТАЧКА. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОТ

Изтегли – ПРАВОТО НА СТАЧКА. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОТ

ПРАВОТО НА СТАЧКИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ


ПРАВОТО НА СТАЧКИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Изтегли – ПРАВОТО НА СТАЧКИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

ПРОФСЪЮЗИТЕ ПРЕЗ 21 ВЕК


ПРОФСЪЮЗИТЕ ПРЕЗ 21 ВЕК

 

Изтегли – ПРОФСЪЮЗИТЕ ПРЕЗ 21 ВЕК

РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ


РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Изтегли – РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА: ОПИТЪТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ


РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА: ОПИТЪТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

 

Изтегли – РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА: ОПИТЪТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ, ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ


СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ, ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Изтегли – СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ, ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ


УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

Изтегли – УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ