Проведена обменна среща

На 30.06.2017 г. бе проведена обменна среща между СРС КТ „Подкрепа“ – Варна и СРС КТ „Подкрепа“  В.Търново. Специалистите на КТ Подкрепа – Варна  започнаха изработването на сайт за нуждите на членовете на СРС-В.Търново!